Междукултурни срещи – елемент от успешната интеграция

Успешната интеграцията дава възможност на човек да опознае и зачита други култури, създавайки чувство за единство и принадлежност към общността. Освен това хората, които участват в множество и различни общества, получават ресурси от много разнообразни култури, като така същевременно разширяват собствения си хоризонт. 

Организирането на междукултурални срещи между представителите на българската общност и гражданите на трети държави е съществен елемент от успешната интеграция на бежанците и търсещите закрила в приемащото общество. Подобни срещи служат като своеобразен мост към истинското, активно включване и приобщаване на бенефициерите на СЖББ към социалния и културен живот в страната. 

Проектът „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави” се осъществява заедно с Каритас София и включва ощe редица други дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn