Междукултурни срещи – елемент от успешната интеграция

Успешната интеграцията дава възможност на човек да опознае и зачита други култури, създавайки чувство за единство и принадлежност към общността. Освен това хората, които участват в множество и различни общества, получават ресурси от много разнообразни култури, като така същевременно разширяват собствения си хоризонт.  Организирането на междукултурални срещи между представителите на българската общност и гражданите на […]