„Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България” 2022

Финанасираща организация: ВКБООН

Продължителност: 01/01/2022 – 31/12/2022

Бенефициенти: Търсещи убежище, бежанци и разселени от войната граждани, идващи от Украйна

Обща цел: Като продължение на проекта ни с ВКБООН през 2021 г., този проект има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на лицата, получили международна закрила и на лица, търсещите закрила чрез застъпничество на индивидуално ниво и предоставяне на хуманитарна помощ, насочена към най-уязвимите групи, с акцент върху разселените от войната украински граждани.

Специфични цели:

  • Подобряване на интеграцията и адаптацията на бежанците и търсещите закрила;
  • Подобряване на техните физически, психологически и материални условия и предотвратяване появата на определени физически или психически заболявания;
  • Предоставяне на необходимата информация за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона;
  • Осигуряване на основни вещи, необходими при извънредни ситуации;
  • Укрепване капацитета на партньорски организации, както и на доброволци, за справяне със спешни хуманитарни ситуации.

Дейности: Проектът предвижда дейности, свързани с подобряване на физическото, психологическото и материалното състояние на бенефициентите, предотвратяване на появата на определени физически или психически заболявания, предоставяне на информация, необходима за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона, както и професионални обучения.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn