Единство в многообразието

Финанасираща организация: IRC – International Rescue Committee

Продължителност: 01/01/2024 – 30/06/2024

Бенефициенти: бежанци, търсещи закрила и граждани на Украйна с временна защита

Обща цел: Целта на този проект е да се справи със спешните нужди на граждани на Украйна с временна защита, както и на други бежанци и търсещи закрила в България, с фокус върху предоставянето на хуманитарна помощ, засилване на социалните услуги, предоставяне на психологическа подкрепа, и борбата срещу насилието и трафика на хора. Общата цел на този проект е да подобри общото благосъстояние и устойчивост в интеграцията на целевите групи.

Дейности: Дейностите ще бъдат разработени и предоставени в период от 6 месеца от януари до юни 2024 година. Всички дейности ще се предоставят в град София, в помещенията на CRWB (за социална помощ и хуманитарни дарения) и във Фондация “За Доброто” (психологическа подкрепа). Дейностите ще бъдат предоставяни на граждани на Украйна, както и на търсещи закрила и бежанци от Сирия, Афганистан, Ирак и други.

Специфични цели:

• Предоставяне на хуманитарна помощ чрез разпределение на непрехранителни дарения на търсещи временна закрила граждани от Украйна и други бенефициенти чрез осигуряване на облекла, хигиенни материали, учебни материали за децата и други.

• Гарантиране на социална подкрепа и достъп до услуги чрез социален работник, отговарящ за предоставяне на социалните услуги, като търсене на работа, записване на децата в училище, административни задължения или достъп до медицински услуги. Специално внимание се обръща на пристигащи лица в България, които са сами и изложени на риск за живота им.

• Провеждане на информационни сесии за интеграция в България, рисковете от полово насилие и трафик на хора.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn