Единство в многообразието

Целта на този проект е да се справи със спешните нужди на граждани на Украйна с временна защита, както и на други бежанци и търсещи закрила в България, с фокус върху предоставянето на хуманитарна помощ, засилване на социалните услуги, предоставяне на психологическа подкрепа, и борбата срещу насилието и трафика на хора.