Непридружени непълнолетни и малолетни деца, потърсили закрила в България – 2022

Според данни на Държавна агенция за бежанците от началото на 2022 година до сега в страната ни са потърсили закрила 488 непридружени непълнолетни и малолетни деца. Въпреки наличието на всеобхватна международна правна рамка за правата на децата и тяхната защита, децата мигранти, особено тези, които са непридружени или които са били разделени от родителите си по време на тяхното пътуване, се сблъскват с множество препятствия и предизвикателства по време и след процеса на миграция като риск от сексуална експлоатация и злоупотреба, насилие, принудителен детски труд.
Предвид уязвимото положение на непридружените деца по целия свят и заплахите, които ги очакват, трябва да се обърне сериозно внимание на ситуацията, особено с оглед на постоянното нарастване на техния брой. Очаква се и допълнително увеличение на броя във връзка с кризата в Украйна.
Организацията ни е активно ангажирана с непридружените непълнолетни и малолетни деца и те са основен фокус на проект „ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩЕ“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Вътрешни работи“, по който екипа ни работи съвместно с екипа на Каритас София.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn