Увеличава се броят на непридружените непълнолетни, пристигнали в страната

През 2021 г. ръстът на непридружените непълнолетни, пристигнали в страната, е по-голям от този през 2020 г. – общо 3172 деца, от които 3142 момчета и 30 момичета, предимно от държавите Афганистан, Иран, Пакистан, Сирия, Ирак и др. Кризата в Украйна предполага увеличение на броя непридружени деца, които ще влязат в страната ни, и повдига много въпроси – все още няма яснота дали децата от Украйна ще бъдат настанявани в Сигурните зони и кой ще поеме грижата за тях. Още от началото на миналата година капацитетът на Сигурните зони е почти запълнен. Възможност е непридружените непълнолетни да бъдат настанявани в социални услуги и в приемни семейства. Но отново стои въпросът дали непридружените деца от Украйна всъщност ще бъдат настанявани в Сигурни зони на Държавна агенция за бежанците.
Броят от началото на миналата година поставя на изпитание както институциите, така и неправителствените организации, които работят на място. За да бъдем полезни в тази ситуация, като организация, работеща на терен и запозната отблизо с проблема, нашият екип обедини усилията си с Каритас София в рамките на проект „ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩЕ“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм 2014-2021, програма „Вътрешни работи“. Проектът предвижда дейности, свързани с подобряване на достъпа до услуги със специален фокус върху непридружени малолетни и непълнолетни, детско развитие и неформално образование, кариерно ориентиране и личностно развитие, активно участие и културна ориентация.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn