Увеличава се броят на непридружените непълнолетни, пристигнали в страната

През 2021 г. ръстът на непридружените непълнолетни, пристигнали в страната, е по-голям от този през 2020 г. – общо 3172 деца, от които 3142 момчета и 30 момичета, предимно от държавите Афганистан, Иран, Пакистан, Сирия, Ирак и др. Кризата в Украйна предполага увеличение на броя непридружени деца, които ще влязат в страната ни, и повдига […]