Първи координационни и обучителни срещи по проект „Подкрепа за бъдеще“

Проведоха се първите координационни и обучителни срещи по проект „ПОДКРЕПА ЗА БЪДЕЩЕ“, реализиран с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм, програма „Вътрешни работи“, по който екипа ни работи съвместно с Каритас София.
Двудневното практическо обучение имаше за цел запознаване и координация на екипите от двете организации, които ще осъществяват работа на терен. Сформираха се работни групи за планиране на дейностите за идните месеци и формулиране на основни задачи. Основен фокус се постави върху политиките за защита – Етичен кодекс, Механизъм за докладване и обратна връзка, Минимални стандарти за работа с деца, Формуляр за разбиране и приемане на политиката за защита – обхват и др.
В момента на територията на сигурните зони има 428 непридружени непълнолетни и ние вярваме, че двата екипа ще окажат незаменима подкрепа в осигуряването на права и грижа за тези деца, в търсенето на по-добро бъдеще за тях.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn