Жените бежанки и пазара на труда в България

Всяка година огромен брой хора са принудени да напуснат домовете си поради насилие, военни конфликти, нарушения на човешките права, социални и икономически катаклизми, бедствия и промени в околната среда, в търсене на сигурност и ново начало за тях и семействата им. Чувстват това за наложително заради това, че животът им е застрашен в родните им страни, а качеството му е изключително влошено, поради липсата на достъп до здравеопазване, образование, професионална квалификация и развитие.

Коя е тя?

„Тя е бунтар в един мъжки свят. Иска да бъде като онази еманципирани жени, които вижда от екрана на телефона и по пътищата към Европа.„