Жените бежанки и насилието основано на пола

В рамките на проект „Бъдещето е жена“, финансиран от ВКБООН – България, имахме възможността да проведем проучване сред жените от бежанската общност, по отношение на насилието основано на пола. Въпреки широкото обществено внимание, тази тема все още е същинско предизвикателство, а данни за реалните случаи на домашно или сексуално насилие са изключително трудни за събиране по редица причини. Това е особено вярно за България и още повече важи за бежанската общност.

„Всички заедно можем да живеем в мир“, казаха непридружените деца бежанци

На 21.02.2023 г. се проведе междинно събитие по проект „Подкрепа за бъдеще“ под надслов „Детството – мечти за децата, отговорности за възрастните“ организиран от Сдружение „Каритас София“ и “Съвет на жените бежанки в България” с финансовата подкрепа на Норвежки финансов механизъм, програма „Вътрешни работи“.