Жените бежанки и насилието основано на пола

В рамките на проект „Бъдещето е жена“, финансиран от ВКБООН – България, имахме възможността да проведем проучване сред жените от бежанската общност, по отношение на насилието основано на пола. Въпреки широкото обществено внимание, тази тема все още е същинско предизвикателство, а данни за реалните случаи на домашно или сексуално насилие са изключително трудни за събиране по редица причини. Това е особено вярно за България и още повече важи за бежанската общност.

Това проучване ще ни позволи да се разработи точно поле за действие, за да се даде възможност жертвите на насилие, основано на пола, да бъдат по-добре обгрижвани и защитени, докато се борим да намалим случаите.

Като начало, проучването разкрива голямата трудност на запитаните при осмислянето на ключовите понятия, които биха позволили на всички, и особено на хората в уязвими ситуации като бежанците, търсещите закрила и бенефициери на временна закрила, да бъдат в безопасност от извършването на подобни действия. Концепцията за насилие, основано на пола, и даването на съгласие трябва да бъдат обект на задълбочена работа по повишаване на осведомеността, за да се позволи на всеки човек да запази пълното си достойнство, да упражни свободата си и да осъзнае правото си на отказ.

Участниците в проучването изразяват силното си желание да се поемат допълнителни действия срещи насилието, като това да включва по-съществено участие на съдебната власт и органите на реда. Ясно се очертава и нуждата от превантивни мерки, които трябва да обхванат училищата на държавно ниво, за да може да се постигне културна промяна в отношенията между хората.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn