„Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в районно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците”

Финансираща организация: ЕК/Фонд “Убежище, миграция и интеграция” (ФУМИ), изпълняван с договор за услуги, сключен с Международна организация по миграция (МОМ)

Продължителност: 01/03/2018 – 31/12/2018

Дейности: Проектът включваше тематични занимания в Хлебна къща София, въвличащи жените в дейности като месене и разговори на различни теми, както и групови срещи за предоставяне на информация и социално консултиране. Децата, прекарваха времето, докато техните майки са включени в групова работа, в дейности с аниматор, а по-големите деца, на възраст над 10 години, участват в групи за месене със специално разработени за тях на теми.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn