Необходимостта да бъдеш информиран – изводи от изследване на удовлетвореността сред бенефициерите на СЖББ

През март 2021 проведохме изследване на удовлетвореността на бенефициерите ни по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“. Данните бяха събрани от бенефициери, влизащи за първи път в програмата, за периода ноември/ декември 2020 – януари 2021- февруари 2021г. В рамките на проекта, по който работим заедно с Каритас София, са заложени разнообразни дейности и услуги за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост, развитие на социални умения и активно участие в обществото.


Данните от проучването сочат, че най-използваната услуга за последните три месеца отново е социално консултиране, следвана от превод, придружаване и здравна медиация. За осъществяването на услугата в над 70% от случаите е достатъчна само една среща с наш специалист, което потвърждава наблюдението, че работата с бенефициерите има предимно информационно-консултативен характер, освен в сложните и продължителни случаи, които са текущи и изискват по-задълбочено взаимодействие. 


Изследването показва преобладаващи високи нива на удовлетвореност, което ако обвържем с ниската честота на срещите и информационно-консултативния характер, би следвало да покаже, че търсенето от страна на бенефициерите е свързано предимно с достъп до информация и съдействие под формата на превод.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn