Бежанките често са подложени на дискриминация

От януари до 4.07.2023, молбите за международна закрила, подадени от непридружени непълнолетни лица са 1293. От тях 23 са на момичета от Сирия и Афганистан. Причина за тази огромна разлика е свързана с половата дискриминация, която произтича от социални, културни и религиозни норми и стереотипи, които ограничават правата и възможностите на момичетата в страната им на произход.

Момичетата често са подложени на насилие, принудителни бракове, трафик и сексуална експлоатация. Лишени са от образование и достъп до здравни грижи поради пола си. Допълнителни фактори като бедност, конфликтни ситуации и насилие в дома могат да увеличат уязвимостта на момичетата пред тези форми на злоупотреба. Това ограничаване на правата на момичетата е сериозен проблем, който изисква глобална ангажираност и усилия за промяна.

#откраднатодетство

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn