Мисия: Образование

Тя е учител в 79 СОУ “Индира Ганди”, град София. Казва се Гергана Георгиева и е на 38 години и има тринадесет годишен стаж в сферата на образованието.

Как започва деня? Денят ми започва с преглед на темите, които ще преподавам в клас. Набелязвам си цели, задачи, методи и средства на всеки урок.

Кой е любимият момент? Любим момент от деня е този, в който виждам резултат от работата си. Моментите за кафе пауза също са незаменими.

Какво ви мотивира? Мотивират ме учениците. Обичам работата си. Да знам, че съм от полза за някой, че думите, поведението ми, отношението влияят е безценно. Ефектът от нашата работа се вижда бъдещето, но е незаменимо, когато видиш ползата от всичките си усилия .

Как се справяте с липсата на подготовка за учебния процес на децата бежанци? Липсата на подготовка при децата бежанци е сериозен проблем. Набавям необходимите средства за работа и се опитвам да общувам така, че да ме разберат. Ключов момент тук е постоянството и примера на класа.

Какви подходи използвате за адаптацията на децата бежанци в учебния процес? Подходите, които използвам а индивидуални спрямо детето.

Какво би ви помогнало за интеграцията на децата бежанци? За адаптация и социална интеграция от полза ще бъде ако родителите подкрепят детето и са съмишленици в нашата обща работа на обучение.

#фантастикодотеб

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn