Финални щрихи по проект DEPART

Проблемът с участието на мигрантите в проектирането и прилагането на интеграционни политики е споделен сред много държави-членки на ЕС. DEPART предлага процес на укрепване, базиран на успешния опит, наречен екипи за самозастъпничество (ЕСЗ).