Тишината в живота

Родителите! Ако те не отделят време и нужното внимание, не седнат с детето да работят заедно за преодоляване на затрудненията, няма да постигаме добри резултати. Ние предоставяме насоки и упътвания за това как да помогнат с уроците у дома. Важно е да общуват с децата чрез игра – например, когато мама готви, може да повтарят заедно имената на продуктите, зеленчуците, като описват всяко действие в разговор с думи. Необходимо е родителите да проявят голям интерес и желание. При децата бежанци, основните трудности са свързани с разбирането.