Бягство от остров “Самота”

Дните, месеците и годините минавали в усилия, упоритост и отдаденост. Но, въпреки тежката работа и лишенията, тя търси щастието и бягство от остров “Самота”. При срещата с екипа ни от социален работник и културен медиатор ги намира. Те я успокояват и окуражават, защото получава разбирането от което се нуждае. Разбира за перспективата, която може да има за по-добро бъдеще за нея и малкото момиченце в ръцете й.