Проучване за удовлетвореността на бенефициерите и въздействието 2022 г

В началото на 2023 г СЖББ проведе проучване за удовлетвореността на бенефициерите и оказаното върху тях въздействие, за период от 2019 до момента на изследването. Изключително сме благодарни на всички запитани, затова че се съгласиха да вземат участие в анкетата. Сред тях, най-голям процент бяха украинските граждани, получили временна закрила. Сред запитаните също бяха и бежанци, получили хуманитарен или бежански статут, живущи на външни адреси, както и търсещи закрила лица.