„Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България” 2021

Финансираща организация: ВКБООН Продължителност: 01/01/2021 – 31/12/2021 Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила, чрез експертно застъпничество на индивидуално ниво и предоставяне на хуманитарна помощ, насочена към най-уязвимите групи.Специфични цели: През 2021 г. СЖББ ще продължи […]

„Не си сам”

Финансираща организация: Фондация ОАКПродължителност: 01/07/2021 – 01/07/2022 Бенефициенти: Непридружени непълнолетни, търсещи закрилаЦели на проекта: – Предпазване на бенефициентитe от множеството опасности, пред които са изправени;– Подобряване на физическото, психическото и материалното им състояние и предотвратяване появата на някои физически или психични заболявания;– Предоставяне на информацията, необходима за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона.Дейности: В рамките на проекта са […]