“Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България”

Финансиращаорганизация: ВКБООН Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила, чрез експертно застъпничество на индивидуално ниво и предоставяне на хуманитарна помощ, насочена към най-уязвимите групи. Специфични цели: През 2020 г. СЖББ ще премести фокуса от социалната медиация и хуманитарната подкрепа към предоставянето на комплексна помощ […]

“Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България”

Финансираща организация: ВКБООН Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила, чрез експертно застъпничество на индивидуално ниво и предоставяне на хуманитарна помощ, насочена към най-уязвимите групи.Специфични цели: През 2021 г. СЖББ ще продължи да предоставя комплексна помощ […]

„Ловци на хвърчила“ – танцовото изкуство в подкрепа на приобщаването и културната интеграция

Финансираща организация: Столична община, програма „Култура“Водеща организация: „Денс Мениджмънт” ЕООДПартньор: Сдружение „Съвет на жените бежанки в България“ „Ловци на хвърчила“ е танцов спектакъл на две концептуални нива: програма за танцово обучение на деца от бежански семейства, целяща културна интеграция и запознаване със света на танцовото изкуство и създаването на авторски танцов спектакъл за финал на […]

“Не си сам”

Финансираща организация: Фондация ОАКБенефициенти: Непридружени непълнолетни, търсещи закрилаЦели на проекта: – Предпазване на бенефициентитe от множеството опасности, пред които са изправени;– Подобряване на физическото, психическото и материалното им състояние и предотвратяване появата на някои физически или психични заболявания;– Предоставяне на информацията, необходима за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона.Дейности: В рамките на проекта са предвидени дейности, свързани с […]