Видеа

Здравни услуги и права в България

В това кратко видео искаме да Ви запознаем с основните Ви здравни права и услуги, както и процедурните особености на здравната система в България.

Toва видео е част от проекта “Подобряване на здравния статут на деца – бежанци и мигранти в Южна и Югоизточна Европа”, който е получил финансиране от Здравната програма на Европейския съюз (2014-2020). Съдържанието на видеото представлява само възгледите на авторите и са изцяло тяхна отговорност; не може да се смята, че тя отразява възгледите на Европейската комисия и/или на Европейска изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията или друго звено на Европейския съюз. Европейската комисия и Агенцията не поемат никаква отговорност за начина, по който се използва представената информация.

Видео гид

Представяме Ви Видео гид за търсещи и получили международна закрила в България, създаден от екип на колегите ни „Каритас – София“ и разработен от „Супернови филмс“ с финансовата подкрепа на Experian България. 
Видео гидът представлява 17-19 минутен анимиран информационен филм, придружен от субтитри и глас на пет езика: английскиарабскифарсикюрдски и пущу.

Тематични области:Процедура за получаване на статут/ Законово задължения/ Статути/ Медицинска помощ/ Адресна регистрация/ Лична хигиена/ Образование – от детската градина до университета/ Работа в България/ Банкова сметка/ Градски транспорт в София/ Таксита/ Спешна помощ/ Горещи телефонни линии/ България/ Бит и култура/ Официални празници

Как започна всичко?

Текстът е съгласуван с Държавна агенция за бежанците. 
За повече информация и съдействие, можете да се свържете с нас или с партньорските ни организации. 
При неотложни въпроси, можете да се обърнете към нашите представители и на родния си език.

Телефон за контакти за лица с арабски език:

+359 878 952 691

Телефон за контакти за лица с фарси/дари:

+359 878 607 550

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.