Проблеми пред бежанците при записването на деца при педиатър

Един от основните проблеми, пред които са изправени семействата, търсещи закрила и бежанците, с които работим, е записването на децата при педиатър. Повечето педиатри са с почти запълнени места, а голяма част от бежанските семейства са многодетни, с малки деца, което прави нуждата от адекватна лекарска грижа повече от необходима. Много новородени бебета остават без лекарско наблюдение или задължителните ваксини в следствие на този проблем.

Езиковата бариера е друго сериозно предизвикателство пред педиатрите, поради липсата на опит с подобни случаи и съответната нужда от преводач. Въпреки че културните ни медиатори предоставят личните си номера и са достъпни през цялото време за превод, все пак работата с представителите на бежанската група е повод за безпокойство у лекарите заради невъзможността за директна комуникация и бързо разрешаване на казусите. 

Преводът и придружаването са част от предвидените дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“. Проектът се реализира съвместно с екипа на Каритас София и включва също дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn