Каритас и “Съвет на жените бежанки в България” работят по проект за подкрепа на търсещи международна закрила

Благодарим на БТА за отразяването на информация по проект “Подкрепа за бъдеще” и възможността да достигнем до повече хора.

“Услугите по проекта се предоставят на търсещите закрила и на непридружените малолетни и непълнолетни в Сигурните зони в регистрационно-приемателните центрове на Държавната агенция за бежанците в София и Харманли, както и в Центъра за интеграция на бежанци и мигранти “Св. Анна” на Каритас София. Размерът на финансирането на двугодишния проект е 899 103,21 евро.”
Повече може да прочетете тук.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn