Жените мигранти и бежанци от Сирия са трудно приспособими на пазара на труда

За жените от Сирия, търсенето и намирането на работа ги изправя пред множество бариери. За да се интегрират и адаптират по-лесно към работният процес, те предпочитат да бъдат сред сънародници. Вторият епизод на “Ден на отворените врати” представя дюнерджийница и фризьорски салон, които дават шанс на жени от Сирия да бъдат наети за помощен персонал. […]

Намирането на работа е важно условие за интеграцията на бежанците в България

Украинците и членовете на техните семейства, които са получили временна закрила, убежище или международна закрила в България, могат да работят без разрешение за достъп до пазара на труда. Тези със статут на бежанец или хуманитарен такъв могат да се регистрират като търсещи работа в бюрата по труда на техния постоянен или настоящ адрес. “Арома” АД […]