Успешно завърши четиридневното “Обучение за обучители” на тема “Справяне с травма и загуба”

„Вярвам, че винаги точните хора се озовават на точното място! В тази връзка, благодаря за организацията. Тръгвам си с убеждението, че човек, който работи с травмите на другите, би следвало да се погрижи и за своите и да не ги „замита под килима“. Тръгвам си с инструментите да мога да направя това!”