Мултидисциплинарна среща – Координация и очертаване на бъдещи перспективи

Мултидисциплинарните срещи, които организираме по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави”, са доказан метод за координиране на дейностите на участващите организации, установяването на последователност на работата и очертаване на бъдещите перспективи.  В рамките на тези срещи се залагат краткосрочни и дългосрочни цели и плановете за реализирането им, което значително улеснява […]