Ваксини и ваксинационни картони при здравната грижа за децата

Здравната грижа за децата е един от основните приоритети при работата с бежанци и търсещи закрила. Проблемите пред здравните специалисти при работата с деца основно се коренят в недостатъчната или напълно липсваща информация по отношение на здравната история на съответното дете и необходимите ваксинации.  В държавите, от които идва основният миграционен поток, ваксинационните картони често […]