Затрудненият достъп до здравни услуги заради езиковата бариера и нуждата от превод

Затрудненият достъп до здравни услуги заради езиковата бариера e един от най-сериозните проблеми, пред които са изправени бежанците и търсещите закрила. Tе имат нужда от специфична подкрепа чрез преводи, повишаване на информираността и придружаване при здравни специалисти.   Благодарение на подкрепата, предоставена от нашите социалните работници и културни медиатори, се повишава качеството на социалната ситуация […]