„NЕMО – Използване на новите медии за обучение и справяне с онлайн дискриминацията спрямо мигранти”

Финансираща организация: ЕК/ФУМИ Продължителност: 01/02/2019 – 31/01/2021 Водеща организация: Arci Solidarieta (Италия) Партньори: Unitov (Италия), Ares 2.0 (Италия), Sudwind (Австрия), Radio Afrika TV (Австрия), Център за развитие на устойчиви общности (България), Urban Prod (Франция), Afrikaert (Унгария), СЖББ (България) Бенефициенти: Ученици, учители, семейства на ученици, училища, институции, мигранти и бежанци Основна цел: Проектът има за цел […]