„Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила в България” 2019

Финансираща организация: ВКБООН Продължителност: 01/01/2019 – 31/12/2019 Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила Основна цел: Основната цел на проекта е да улесни процеса на първоначална адаптация/интеграция на новопризнатите бежанци и лицата, получили международна закрила, както и на търсещите закрила чрез предоставяне на услуги за социална медиация и хуманитарна помощ. Специфични цели: Подпомагане на социалната адаптация и […]