Контакти

Административен офис и консултативно – информационен център

Адрес: Гр. София 1000, ул. „Екзарх Йосиф“ 95

тел: +359 8 78 136 231;  +359 8 78 136 321; +359 8 76 766 588

e-mail: office@crw-bg.org

Хуманитарен център:

Адрес: Гр. София 1202, ул. „Бачо Киро“ 52