Контакти

Консултативно – информационен център

Адрес: Гр. София, Ул.“ Бачо Киро“ №52

тел: +359 8 78 136 231;  +359 8 78 136 321; +359 8 76 766 578

e-mail: office@crw-bg.org

Пункт за материална подкрепа и дарения

Адрес: Гр. София, Ул. „ Братя Миладинови“ №66

+359 8 76 766 588

e-mail: office@crw-bg.org

Административен офис

Адрес: Гр. София, 1407, Бул.“ Джеймс Баучер“ №76

Тел: +359 2 81 64 729

Факс: + 359 2 81 64 730; +359 8 78 136 321; +359 8 76 655 402; +359 8 76 766 588

e-mail: office@crw-bg.org