فعالیت ما

زمینه ها

با چه چیزی می توانیم کمک کنیم؟

کارشناسان ما در “شورای زنان پناهنده در بلغارستان” در زمینه های میانجیگری اجتماعی و لابی و حمایت کار می کنند. 

آموزشهای داخلی را برای تیم ما سازماندهی و انجام می دهیم، آموزشهای ویژه برای متخصصان ، فعالیتهای حمایتی جدیدی را برای سازمان در موارد جداگانه توسعه می دهیم. دستورالعمل های داخلی برای کار کردن به موارد مربوط به خشونت جنسیتی یا منشأ، خشونت خانگی، خشونت جسمی، روحی و جنسی در چارچوب اسناد راهنما تدوین شده است که بر اساس آنها تیم ما با ذینفعان خود کار می کند – مستقیماً از طریق میانجیگری و مشاوره و به طور غیر مستقیم، با اطلاع دادن به مقامات ذیصلاح دولتی.

تیم متخصص ما همچنین یک متدولوژی داخلی برای کار در مورد پناهندگان و پناهجویان ایجاد می کند که شامل ویژگی های ارزیابی اجتماعی، اولویت بندی نیازها، برنامه کاری و محدوده مراجعات است. این روش هم تفاوت های فرهنگی ، ماقبل تاریخ رویدادهای آسیب زا و هم وضعیت فعلی خاص افرادی را که در کشوری متفاوت و ناشناخته قرار گرفته اند و با نیاز به بازسازی زندگی خود و فرزندان خود روبرو هستند، در نظر می گیرد. به همراه شرکای خود متخصصین مختلفی که مستقیما با پناهندگان و پناهجویان کار می کنند را گرد هم می آوریم و آموزش و سمینارهای مربوط به مسائل عملی فعلی سازماندهی می کنیم . آموزش ها برای داوطلبانه نیز برگزار می شود ، که در آن موضوعاتی مانند معنای شخصی و اجتماعی داوطلب شدن مورد بحث قرار می گیرد ، و همچنین اقدامات عملی که داوطلب می تواند مفید باشد.

پشتیبانی بشردوستانه

پناهجویان و پناهندگان با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند، می توانند از سازمان ما چیزهایی که از نیاز اولیه هستند، دریافت کنند.

میانجیگری اجتماعی

از طریق برنامه میانجیگری اجتماعی، پناهجویان احتمال دسترسی به پشتیبانی اجتماعی دریافت می کنند.

آموزشها و سمینارها

سازمان "شورای زنان پناهنده در بلغارستان" کارشناسان مختلفی که مستقیم با پناهجویان و پناهندگان کار می کنند، در آموزشها و سمینارها برای مشکلات فعلی جمع می کند.

حمایت

رویکرد چند رشته ای با کار بر روی پرونده های فردی فضا را برای اصطلاحاً وکالت داد.

چه چیزی می خواهیم انجام بدهیم؟

برنامه ها برای کار مستقیم با پناهجویان و پناهندگان

“شورای زنان پناهنده در بلغارستان” از طریق برنامه ها برای کار مستقیم با پناهجویان وپناهندگان در زمینه های میانجیگری اجتماعی و لابی و حمایت به ذینفعان خود کمک می کند.

میانجیگری اجتماعی

از طریق برنامه میانجیگری اجتماعی، پناهجویان به حمایت اجتماعی دسترسی پیدا می کنند.

پشتیبانی بشردوستانه

پناهجویان و پناهندگان با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارند، می توانند از سازمان ما چیزهایی که از نیاز اولیه هستند، دریافت کنند.

میانجیگری اجتماعی

میانجیگران اجتماعی در “شورای زنان پناهنده در بلغارستان” نمایندگان فرهنگ بلغاری و خاورمیانه هستند. آنها بلغاری، عربی، فارسی و زبان انگلیسی حرف می زنند، بعد از شروع کار در سازمان، آنها آموزش داخلی اجباری دارند. وهمچنین آموزشهای ارتقاء متعاقب آن در زمینه موضوعات مختلف مانند: زمینه بشردوستانه کار با افرادی که از کشورهای درگیر مسلح فرار می کنند ؛ حفاظت از کودکان در معرض خطر ؛ مشکلات سازگاری اجتماعی، اقدامات در موارد خشونت خانگی و خشونت مبتنی بر جنسیت، واکنش کردن به شرایط بحرانی و تدوین برنامه امنیتی و غیره دارند. بخشی از تیم میانجیگران اجتماعی در مراکز پذیرش منطقه ای آژانس دولتی پناهندگان تحت شورای وزیران در صوفیه کار می کنند. از طریق برنامه میانجیگری اجتماعی، پناهجویان امکان را دارند که به صورت مستقیم به پشتیبانی اجتماعی در قالب ترجمه و تسهیل ارتباطات ، همراهی با نهادهای دولتی ، مشاوره و اطلاعات اجتماعی، هزینه های اضطراری بهداشتی و اجتماعی برای افراد آسیب پذیر دسترسی پیدا کنند. همین حمایت از افرادی که تحت حمایت بین المللی قرار گرفته و در بلغارستان ساکن شده اند نیز ارائه می شود. آنها در تلاش برای سازگاری با یک سیستم اجتماعی ، بهداشتی و آموزشی متفاوت و ناآشنا یاری می رسند. به میانجگران اجتماعی در موارد مربوط به آموزش – ثبت نام در مدارس و مهد کودک ها ، ثبت نام در سیستم بهداشتی ، اطلاعات اجتماعی و دسترسی به خدمات اجتماعی در جامعه و غیره پشتیبانی می کنند.

 

پشتیبانی بشردوستانه

پیش ما پناهندگان و پناهجویان می توانند با توجه به موقعیت اجتماعی که در آن هستند، وسایل اولیه را دریافت کنند. به خطر برنامه بشردوستانه ما، آنها به اهداء منظم لباس، کفش، پتو، لوازم آرایشی، لوازم کودک، اسباب بازی، وسایل مدرسه، آشپزخانه و وسایل خانه دسترسی دارند. از طریق کمپین های جمع آوری کمک های ویژه ، دسترسی به شیر نوزاد ، فرنی و پوره ، مبلمان جزئی ، مواد شوینده و غیره نیز فراهم می شود. نیازهای فعلی به طور مرتب انجام می شود تا بتوانیم به اندازه کافی به آنها پاسخ دهیم. با اولویت ویژه ، این برنامه شامل پناهجویان تازه وارد ، کودکان بدون سرپرست و همچنین افرادی است که در شرایط سخت اجتماعی ، بهداشتی و اقتصادی قرار دارند – مادران و پدران جدا شده ، بیوه ها ، افرادی که عزیزان خود را از دست داده اند و تنها مانده اند ، خانواده های بزرگ ، بزرگسالان و کودکان با آسیب شدید روانی و پزشکی. این برنامه به لطف اهدا کنندگان بزرگ شرکت – تولید کنندگان و یا واردکنندگان ، و همچنین اهداکنندگان فردی ، افرادی که اموال و دارایی خود را برای کمک به کمپین های اهدایی برای شورای زنان پناهنده در بلغارستان اهدا می کنند ، پشتیبانی می شود.

طرفداری و لابی گری

از یکدیگر مراقبت می کنیم!

اغلب مواردی که در برنامه میانجیگری اجتماعی و یا برنامه حمایت بشردوستانه سازمان پیچیده، چند وجهی است و روند کار بر روی آنها مستلزم جستجوی راه حل ها و همکاری است ، هم با سایر سازمان های این حوزه و هم با کسانی که خدمات اجتماعی را در جامعه ارائه می دهند. جمع آوری در سطح عملیاتی متخصصانی که مستقیماً با پناهندگان کار می کنند و پناهگاه ها را تکان می دهند، فرصتی را برای بحث در مورد مهمترین مراحل در یک مورد در یک تا سه کارگاه ، تعیین وظایف و وظایف و تلاش سریع برای دستیابی به نتایج ضروری ترین نیازها فراهم می آورد. رویکرد چندرشته ای برای کار همچنین فضایی را برای اصطلاحاً حمایت از طریق کار بر روی موارد فردی فراهم می کند. نتایج به دست آمده و مکانیسم راهنمای توسعه یافته به عنوان یک عمل خوب شکل گرفته و در جهت بهبود دسترسی به خدمات و همکاری بین سازمانی و در صورت نیاز بیشتر عمل می کند. فعالیتهای لابی ما مربوط به شروع پیشنهادات سازنده برای سیاستهای ادغام سطح بالا ، همراه با طیف گسترده ای از سازمانهای شریک است.

چشم انداز ما

قدرت فراموش کردن گذشته را داریم.

قدرت تغییر کردن آینده را داریم.

شما می توانید به ما کمک کنید این را انجام بدهیم.

به ما کمک کنید و علت ما را پشتیبانی کنید!

نیاز صورت دارد ولی ملت ندارد. روش اهدایی به اندازه خود عمل اهمیت دارد. همبستگی تنها زمانی معنا پیدا می کند که احساسات با عقل ترکیب شوند و اعتماد شکسته نشود، بلکه حفظ و تحریک شود.