“Не си сам”

Финансираща организация: Фондация ОАКБенефициенти: Непридружени непълнолетни, търсещи закрилаЦели на проекта: – Предпазване на бенефициентитe от множеството опасности, пред които са изправени;– Подобряване на физическото, психическото и материалното им състояние и предотвратяване появата на някои физически или психични заболявания;– Предоставяне на информацията, необходима за тяхната защита, справедливо отношение и достъп до закона.Дейности: В рамките на проекта са предвидени дейности, свързани с […]