Специализиран CRM софтуер

Обявяване на класиране от дата 15.12.2023 г:

 1. Software BG – 84,36/100 точки, от които 65,75/70 са на база техническа оферта и 18,61/30 на база ценова оферта;
 2. DevScale – 69/100 точки, от които 39/70 са на база техническа оферта и 30/30 са на база ценова оферта. 
 3. Slavov Studio – 59,33/100 точки, от които 43/70 са на база техническа оферта и 16.33/30 са на база ценова оферта. 
 4. InfoServ – 51,59/100 точки, от които 23/70 са на база техническа оферта и 28.59/30 са на база ценова оферта. 

 

Фирма SoftwareBG е участникът с най-ясно и точно техническо покриване на критериите. В тяхната техническа оферта бяха дадени точни, ясни и пълни уточнения на всяко от изискванията, както и бяха посочили съответните технически предложения там, където бе оставено на кандидатите да дадат решение. Предложеният от тях софтуер бе много ясно описан като функционалности и модули, най-добре пасва на изискванията и нуждите на организацията ни, а също така е ползва и най-съвременните методи за работа, без нужда от инсталиране на всяко работещо устройство. Възможността за динамична промяна на индикатори, както и неограниченият брой потребители също много спомогнаха за сформирането на техническата оценка на победителя. Откъм цена, това не беше най-ниската оферта, но същевременно предложението на фирмата е за пълно закупуване на софтуера, неограничен брой потребители и без допълнителни такси.

“Съвет на жените бежанки в България” търси да закупи специализиран CRM софтуер за целите и нуждите от поддържане на база данни за бенефициентите на сдружението. Предложеният продукт може да е вече съществуващ такъв и адаптиран към индикаторите ни на отчетност, или предложение за изграждане на нов такъв. Основната цел е оптимизацията на процесите по събиране и въвеждане на данни, водене на отчетност, минимизирането и избягването на грешки, и поддържането на разширена база данни.

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

   • Въвеждане на бенефициенти с възможност за 20-30 индикатора, като уникален номенклатурен номер, имена, пол, възраст, дата на раждане, държава на произход, уязвимости, проект, предоставена услуга, служители, които са предоставили услугите, ЛНЧ, и др.

   • Възможност за динамично добавяне на нови индикатори или премахване на ненужни такива.

   • Възможност за филтриране по всеки отделен индикатор или няколко посочени, с опция за извеждане на справка в изходен файл.

   • Сортиране по проекти, по които работим.

   • Разделяне на потребителите на различни нива на достъп до системата, с различни права – например въвеждане, редактиране, премахване.

   • Въвеждане от много потребители в реално време.

   • Възможност за голям брой потребителски профили, които ще ползват софтуера, за да въвеждат информация – към момента очаквани потребители ~20 души.

   • Възможност за ползване от различни физически локации.

   • Възможност за обединяване на няколко бенефициенти в обща група или друг начин на свързването им като семейство и като домакинство. Едно домакинство може да се състои от 1 или повече семейства, или от група хора, които нямат роднинска връзка.

   • Възможност за поддържане на лично досие на всеки бенефициент с налични данни за предоставените услуги, служителите, получените дарения, прикачени документи и др. от началото на работата със съответното лице.

   • Възможност за към сървър, на който да се пазят дигитални копия на документи за самоличност, регистрационни форми, декларации, молби, оценки и други – физически такъв, наличен в нашия офис, или облак/хостинг опция – по препоръка.

   • Миграция на настояща база данни от Ексел таблици (6 броя);

   • Възможност за дигитално разписване на бенефициента при получаването на услуга или дарение – през специализирано периферно устройство за целта или през интегрирано приложение и произволно устройство (да не се бърка с електронен подпис).

  За по-подробно техническо описание и всякакви въпроси, моля свържете се с нас на e-mail: procurement@crw-bg.org.

  За да участвате в търга, е нужно да подадете две оферти: една техническа и една финансова, защитени с пароли; както и ГФО за 2021 г. и 2022 г. Караен срок за подаване на офертите е 8.12.2023 г, 17:30 ч. Офертите ще бъдат отворени и разгледани пред техническа и финансова комисии в два кръга, съответно на 12.12.2023 г. и 13.12.2023 г. Оценката на офертите ще се състои в съотношение 70% за техническа част и 30% финансова. Обявлението от избора на кандидат ще бъде публикувано на сайта на сдружението, в секция “Тръжни процедури”, след финализирането на протоколите от решенията на комисиитe.

  Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

  Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
  back to top btn