Социален работник – 4 позиции

Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи 4-ма СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ по проекти, които сдружението изпълнява.

Позицията е свързана с практическа подкрепа на бежанци и търсещи закрила лица.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

• Релевантно висше образование в хуманитарната сфера: с предимство са следните специалности: Социални дейности, Социална педагогика, Психология;

• Компютърна грамотност;

•Владеене на чужд език се счита за предимство;

• Предимство е опитът в директна работа с деца и семейства, с общности и уязвими групи, в/ или със системата за закрила на детето.

ОТГОВОРНОСТИ:

• Предоставяне на социални консултации за бенефициентите на сдружението;

• Изготвяне на социална оценка/оценка на потребностите, план за работа по случаи, водене на индивидуални случаи, мониторинг и проследяване на случаи;

• Работа с хора на терен (индивидуално и групово), информиране за права и задължения – социални, медицински, правни, образователни и др.;

• Комуникация с държавни и общински институции (социални, здравни и образователни);

• Проучване и насочване към подходящи социални услуги;

• Регулярно проследяване на изпълнението на плановете за работа по случаи;

• Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;

• Участие в ежеседмични срещи за интервизия и супервизия.

ПРЕДЛАГАМЕ:

• Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;

• Служебна карта за телефон;

• Карта за градски транспорт.

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:

Моля изпратете CV

СРОК за кандидатстване: 07.02.2023 г.

Телефон за връзка: 0878 136 321

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn