Социален работник

Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи СОЦИАЛЕН РАБОТНИК по проект „Подкрепа за бъдеще“, финансиран от НОРВЕЖКИ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ.
Позицията е свързана с практическа подкрепа за непридружени и уязвими бежанци и търсещи закрила лица на територията на България.

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Предоставяне на социални консултации за бенефициентите на Сдружението;
 • Изготвяне на социална оценка/оценка на потребностите, план за работа по случаи, водене на индивидуални случаи, мониторинг и проследяване на случаи;
 • Работа в екип с културен медиатор;
 • Работа с хора на терен, информиране за права и задължения – социални, медицински, правни, образователни и др.;
 • Комуникация с държавни и общински институции (социални, здравни и образователни);
 • Проучване и насочване към подходящи социални услуги;
 • Осъществяване на домашни посещения;
 • Регулярно проследяване на изпълнението на плановете за работа по случаи;
 • Изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
 • Участие в ежеседмични срещи за интервизия на случаи;
 • Участие в групова супервизия.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидатите:

 • Висше образование, степен – специалист/“бакалавър“/“магистър“ по една от следните специалностите: социални дейности/ социална педагогика/ психология или други в социалната сфера;
 • Общ професионален опит минимум 3 години в директна работа с деца и семейства, с общности и уязвими групи, в/ или със системата за закрила на детето;
 • Владеене на чужд език се счита за предимство;
 • Компютърна грамотност;
 • Опит при работа с бежанци, търсещи закрила и мигранти е предимство;
 • Опит като социален работник в ДСП и ОЗД е предимство.

ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
 • Служебна карта за телефон;
 • Карта за градски транспорт.

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:
Моля изпратете CV на посочения адрес: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 20.04.2022 г.
Телефон за връзка: 0878 136 321

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.