Румяна Тахан

Руми е културен медиатор с арабски език. Живяла е 5 години в Сирия и 17 години в Саудитска Арабия. Познава и обича арабската култура, обичаи и традиции.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn