Ралица Гьонкова

Ралица има бакалавърска степен “Политология” в СУ “Св. Климент Охридски” и магистърска степен “Публични комуникации в сигурността и отбраната” във ВА “Г. С. Раковски”. Желанието ѝ да работи за кауза, в която вижда смисъл, я води до СЖББ. През годините е работила като ПР експерт в Държавна агенция за закрила на детето, но голяма част от трудовия си път изминава в корпоративния свят. Рали вярва, че всяко добро е проява на човечност и всеки човек обича добрини.

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn