Ръководител на социален екип

Сдружение “Съвет на жените бежанки в България” търси да назначи Ръководител на социален екип.

Oрганизацията е базирана в София, България, като подкрепя бежанци и търсещи убежище и техните семейства в пътуването им към устойчивост и овластяване. Създадена през 2003 г. от 9 жени бежанки, СЖББ е първата организация в страната, ръководена от жени бежанки, която предлага хуманитарни дарения, социална и спешна помощ, както и културни услуги и услуги за овластяване на бежанци, търсещи закрила и украински граждани с временна закрила. Партньор на Върховния комисариат на ООН за бежанците от 15 години, СЖББ ще изпълни през 2024 г. проекта „Овластяване на живота“, финансиран от ВКБООН. Този проект включва широк набор от дейности, сред които подкрепата на 3300 бежанци, търсещи закрила и лица с временна закрила чрез социално подпомагане и предоставяне на информация за услуги, институции, права и възможности в България.

Ръководителят на социалния екип в СЖББ контролира и ръководи програмата за социално подпомагане. Тази роля включва надзор на разпределението на случаите, предоставяне на методологична подкрепа на екипа, управление на човешки ресурси и представляване на СЖББ пред кооперативните органи. Ръководителят на екипа осигурява ефективното функциониране на услугата за социална защита, като дава приоритет на психологическото благосъстояние на екипа.

I. КЛЮЧОВИ ОТГОВОРНОСТИ

– Надзор на разпределението на случаите: ръководителят на екипа контролира разпределението на случаите на социално подпомагане, за да осигури справедливо разпределение на работното натоварване между социалните работници. Той/тя предоставя насоки за подходящо разпределение на случаите, като взема предвид специфичните умения и опит на всеки член на екипа.

– Вземане на решения за трудни случаи: Ръководителят на екипа взема решения относно възлагането на трудни случаи, като избира най-подходящия социален работник въз основа на техния опит в екипа. Той/тя осигурява добре информирано, бързо и справедливо вземане на решения за трудни или спешни случаи.

– Преглед на системата за управление на случаи: Ръководителят на екипа участва активно в прегледа и подобряването на системата за управление на случаи на СЖББ през първото тримесечие на проекта. Той/тя поддържа връзка с ВКБООН и ръководителя на проекта, за да оцени текущите процедури, да идентифицира слабостите и да приложи ревизирани процедури, целящи предоставянето на висококачествена услуга за социално подпомагане.

– Супервизия и насоки: Ръководителят на екипа осигурява надзор и насоки на определени социални работници, които се занимават с трудни или спешни случаи. Той/тя се координира с ръководството на проекта, ако е необходимо, за да се осигури координирано вземане на решения. Ръководителят на екипа планира супервизии за целия екип с външен супервайзор, за да гарантира външна методологична подкрепа. Той/тя дава приоритет на психологическото благосъстояние на екипа, като го признава за крайъгълен камък на качеството на услугата.

– Методическа подкрепа: Ръководителят на екипа предлага методическа подкрепа на целия екип, като гарантира спазването на установените процедури и вътрешни политики. Той/тя съдейства за ефективната и гладка организация на услугите за социално подпомагане.

– Управление на човешките ресурси: Ръководителят на социалния екип осигурява задачи свързани с човешкия ресурс, със социалния екип, включително набиране на персонал, оценки на изпълнението и професионално развитие. Той наблюдава отчитането и мониторинга на екипа, за да гарантира високи стандарти за предоставяне на услуги.

– Представителство в кооперативните органи: Ръководителят на екипа представлява СЖББ в съответните кооперативни органи, за да осигури технически експертен опит и обратна връзка в реално време за развиващата се социална ситуация в София. Той/тя допринася за съвместните усилия за подобряване на социалните услуги и подкрепата на общността.

– Преглед на представянето: Ръководителят на екипа провежда ежемесечни лични срещи с всеки член на екипа. Той/тя използва тези срещи като платформа за обсъждане на индивидуални работни натоварвания, справяне с предизвикателства, предоставяне на обратна връзка относно системата за управление на случаи и проучване на други теми, свързани с работата.

II. КВАЛИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ

Опит:

– Най-малко 5 години опит като координатор или супервизор по социално подпомагане.

– Доказан опит с неправителствени асоциации или програми на национални институции.

– Доказан опит в управлението на екип в мултикултурна среда.

– Опит в работа с търсещи закрила и бежанци, особено с жени.

образование:

– бакалавърска степен по социална работа.

– Сертификат по управление е предимство.

– Изключителни познания по програми за социално подпомагане, управление на случаи и управление на човешките ресурси.

Умения:

– Силни организационни и координационни умения.

– Отлични комуникативни и лидерски способности.

– Отлична способност за управление на административно натоварване и крайни срокове.

III. УСЛОВИЯ НА ТРУД

Тази позиция е на пълен работен ден от 40 часа на седмица, с 30 минути за обедна почивка, базирана в централния офис на СЖББ, в София, България, от 2 януари до 31 декември 2024 г. Ръководителят на екипа ще се възползва от транспортна карта , професионален телефон и компютър. Ръководителят на екипа докладва своята дейност на Ръководителя на проекта.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Изпратете вашето CV на: office@crw-bg.org или кандидатствайте през формата на сайта.

Краен срок за кандидатстване: 05.01.2024 г

Телефон за връзка: 0878 136 321

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

стани част от сжбб

Кандидатствай за позицията!

Email Адрес :

office@crw-bg.org

Телефон за връзка:

0878 136 321

Помогнете ни, като подкрепите нашата кауза!

Нуждата има лица, но няма националност. Начинът на даряване е толкова важен, колкото и самият акт. Солидарността има смисъл само когато емоциите са съчетани с разум и доверието не се нарушава, а се пази и стимулира.
back to top btn