“Здраве и права“

-

Финансираща организация: УНИЦЕФ България
Бенефициенти: Деца бежанци и мигранти (групирани по възраст и пол) и родители; здравни работници и други специалисти
Цели: Да се подпомогне достъпът до здравни услуги, предоставяне на информация и подкрепа за по-доброто отглеждане на децата и здравето на майката.
Да се осигури необходимата медицинска помощ за най-уязвимите, включително деца и младежи, непридружени деца, жени, особено тези, които нямат подкрепа от семейството или общността, бременни жени, хора с увреждания и др.
Дейности:  
-    Разработване и изпълнение на обществена здравна програма;
-    Групови сесии за предоставяне на свързана със здравето информация;
-    Достъп до здравни специалисти;
-    Професионална подкрепа за екипа за директна работа с бенефициенти и експертния екип.