Текущи проекти

"Без дом"

Период:Duration:01/05/2020 - 01/09/2020

Финансираща организация: Български дарителски форум, Фондация "Америка за България", Посолство на САЩ, Американска търговска камара (Фонд "Обединени срещу COVID-19") Бенефициенти: Бежанци и лица, търсещи закрила Цели: Подкрепа на …View moreПовече

“Здраве и права“

Период:Duration:01/01/2020 - 31/10/2021

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Бенефициенти: Деца бежанци и мигранти (групирани по възраст и пол) и родители; здравни работници и други специалисти Цели: Да се подпомогне достъпът до здравни услуги, предоставяне на информация…View moreПовече

"Обществена подкрепа за търсещи закрила и бежанци в България"

Период:Duration:01/01/2020 - 31/12/2020

Финансираща организация: ВКБООН

Бенефициенти: Търсещи закрила и бежанци

Основна цел: Проектът има за цел да улесни процеса на социална адаптация/интеграция на получилите международна закрила, както и на търсещите закрила…View moreПовече

“SAVE – Speak out against violence”, фаза III

Период:Duration:01/11/2019 - 30/09/2020

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и юноши), както и специалисти в общността Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пола (НОП) и други видове насилие, чрез директни…View moreПовече

"ЕВЪРМОР - Активиране, овластяване, ангажиране на жени, граждани на трети държави, за подобряване на професионалните им възможности"

Период:Duration:01/10/2019 - 30/09/2021

Финансираща организация:  ЕК, програма Еразъм+ Водеща организация: Verein Multikulturell (Австрия) Партньорски организации: Катро България; Bupnet (Германия); Surt (Испания); Lithuanian Women's Lobby Organization (Литва); CESIE (Италия…View moreПовече

"Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави"

Период:Duration:01/07/2019 - 30/06/2021

Финансираща организация: ЕК/Фонд "Убежище, миграция и интеграция" (ФУМИ), Министерство на вътрешните работи

Водеща организация: Сдружение "Каритас София" Партньор: Сдружение "Съвет на жените бежанки в България"

View moreПовече