Реализирани проекти

“Специална помощ за специални хора“

Период:Duration:28/10/2019 - 30/09/2020

Финансираща организация: УНИЦЕФ България Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила в уязвимо положение - самотни жени, самотни родители, деца, възрастни хора, многодетни семейства, деца и възрастни с увреждания Цели: Да се окаже директна… View moreПовече

"Помощ за жени, бежанки или търсещи закрила и техните деца, в ситуация на риск от бездмност"

Период:Duration:25/11/2019 - 31/05/2020

Финансираща организация: Фондация BCause и Български фонд на жените Бенефициенти: Жени бежанки или търсещи закрила Цели: подпомагане на жени, жертви на домашно насилие, чрез осигуряване на подслон и предотвратяване на риск от бездомност… View moreПовече

"Социална медиация и обществена подкрепа за бежанци и търсещи закрила в България"

Период:Duration:01/01/2019 - 31/12/2019

Финансираща организация: ВКБООН

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила

Основна цел: Основната цел на проекта е да улесни процеса на първоначална адаптация/интеграция на новопризнатите бежанци и лицата, получили… View moreПовече

“SAVE – Speak out against violence”, фаза II

Период:Duration:15/12/2018 - 30/09/2019

Финансираща организация: УНИЦЕФ

Бенефициенти: Бежанци и търсещи закрила (възрастни и деца)

Цели: Насочване към случаите на насилие, основано на пол (НОП) и други видове насилие, чрез директни програми (индивидуална… View moreПовече

„Смелостта да бъдеш себе си – групи за овластяване на момичета и девойки"

Период:Duration:01/09/2018 - 31/12/2018

Финансираща организация: Български фонд за жените

Дейности: Проектът пилотира Програма за овластяване на момичета и девойки, идващи от страни на военни конфликти, търсещи закрила и/или получили вече международна закрила.… View moreПовече

"Подкрепа за уязвими групи бежанци и търсещи закрила: самотни родители и многодетни семейства, жени, преживели насилие"

Период:Duration:01/02/2018 - 30/10/2018

Финансираща организация: Български фонд за жените

Дейности: Проектът позволи на СЖББ да закупи основни хранителни продукти, с които да подкрепи многодетните семейства, самотните майки и жените, пострадали от насилие сред… View moreПовече