Мултидисциплинарна среща - Какво е в най-добрия интерес на семейството?

Публикувано от Dessi на Вт., 08/12/2021 - 15:18

Как се постъпва при наличие на конфликти между съпрузи? Как подхождаме при съмнения за наличие на домашно насилие? Какво е логично да се предприеме, когато двамата родители имат противоположна визия за бъдещето и искат взаимно изключващи се неща? Кое действие е в най-добрия интерес на семейството? А на децата? 

Макар и с предоставяне на системно психологическо консултиране на уязвими семейства и хора в криза, чиято цел е семейството да бъде подкрепено в процеса на вземане на адекватни решения и интеракция с действителността, често пъти се налага участието на множество и различни специалисти, организации и институции в хода на действието. Координацията между партньорските организации и институции е особено важно условие за успешното разрешаване на казусите и се постига чрез организирането на мултидисциплинарни срещи по съответния случай.

Мултидисциплинарните срещи, които провеждаме, са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се реализира съвместно с екипа на Каритас София и включва други дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.