Важността на ориентирането и запознаването със здравната система в страната-домакин

Публикувано от Dessi на Съб., 07/10/2021 - 14:18

Сериозно предизвикателство пред бежанците и търсещите закрила е ориентирането и запознаването със здравната система в страната-домакин. Често пъти има огромна разлика между начините, по които функционират здравните системи в двете държави, което води до чести обърквания и засилена нужда от базисна информация за системата тук, за това как работи тя, как и какво се заплаща, каква е връзката с работните ангажименти, какво значи личен лекар и др. 

В отговор на тази необходимост организираме информационни срещи с бенефициерите ни, чрез които разясняваме как и защо се търси помощ, спешна или с направление. Такива срещи са особено ценни, тъй като повечето бежанци преживяват сериозен стрес и показват засилена симптоматика при пристигането си. Периодът след пристигането им е натоварен с допълнителна тежест, понеже изготвянето на документите им отнема техническо време, през което се водят здравно неосигурени, което налага на организации като нашата да търсят допълнителни средства за покриване на спешни прегледи и изследвания. 

Предвидените дейности за подобряване на достъпа до здравни услуги са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“. Проектът се реализира съвместно с екипа на Каритас София и включва също дейности, свързани с образование, заетост и интеграция в обществото.