Затрудненият достъп до здравни услуги заради езиковата бариера и нуждата от превод

Публикувано от Dessi на Ср., 06/09/2021 - 12:28

Затрудненият достъп до здравни услуги заради езиковата бариера e един от най-сериозните проблеми, пред които са изправени бежанците и търсещите закрила. Tе имат нужда от специфична подкрепа чрез преводи, повишаване на информираността и придружаване при здравни специалисти.  

Благодарение на подкрепата, предоставена от нашите социалните работници и културни медиатори, се повишава качеството на социалната ситуация на бежанците и търсещите закрила – те получават възможност за улеснен достъп до здравната система, като трудностите, свързани с езика и културата им, биват сведени до минимум. 

Предвидените дейности са част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който реализираме съвместно с екипа на Каритас София, и включва също дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.