Запазват се високите нива на удовлетвореност според изследване сред бенефициерите на СЖББ

Публикувано от Dessi на Пон., 05/17/2021 - 12:36

С удоволствие споделяме и още малко данни от изследването на удовлетвореността на нашите бенефициери, проведено през март 2021, по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“. Запазват се високите нива на удовлетвореност от услугите, предоставяни от „Съвета на жените бежанки“ – над 80% от бенефициерите ни споделят, че са напълно доволни от получените услуги и те изцяло или в голяма степен отговарят на техните нужди. Събирането на обратна връзка е важна стъпка по пътя на развитието на услугите ни и подобряването на актуалността и адекватността им. Това е начин гласът на бежанците и търсещите закрила да бъде чут, като това е и възможност за организацията ни да почерпи информация именно от онези, които се интересуват най-дълбоко от стойността и приложимостта на предлаганите услуги. 
Дейностите, заложени в проекта, се осъществяват съвместно с екипа на Каритас София и предвиждат редица услуги, с фокус върху подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.