Наблюдения върху ежедневната здравна грижа за бенефициерите на СЖББ

Публикувано от Dessi на Вт., 04/29/2021 - 15:06

Първа и основна грижа винаги е човешкото здраве и точно това е основен акцент в работата ни по проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, по който работим в партньорство с колегите ни от Каритас София. 
След наблюдения върху ежедневната ни работа за здравната грижа за лица, търсещи и получили международна закрила в България установихме, че лицата от бежански и мигрантски произход влизат в здравната система преди всичко за нуждите на децата си и/или по спешност. Прави впечатление наблюдението на специалистите, че предвид всички изброени потребности и трудностите, с които се сблъскват, те рядко търсят и ползват профилактични прегледи. 
В работата на организацията ни от една страна се налага фокус именно върху педиатричните и спешните услуги, но от друга страна поставяме акцент и върху важността на профилактиката и превенцията на заболяванията. Голямата част от трудностите и проблемите, които срещаме, са проблеми на здравеопазването в България въобще: лошо отношение, тромава и бюрократична система, неизбежни финансови разходи, липса на направления и/или места за настаняване и пр. По-малка част са трудностите и проблемите, които могат да бъдат преодоляни чрез образоване и информиране – било то на самите бенефициенти, било на специалистите, които работят с тях. Те са свързани най-вече с информиране в различни и достъпни форми на бенефициентите относно здравната система, а от друга страна, и най-вече, с обучение на специалистите относно отношенческите, културните и психологическите особености на работата с тях.