Стани част от екипа!

Публикувано от Dessi на Пон., 03/01/2021 - 15:02

Сдружение "Съвет на жените бежанки в България" търси да назначи Специалист PR и комуникации, в рамките на проект "Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, договор № BG65AMNP001-2.005-0001-C01/05.06.2019 г., финансиран по Фонд "Убежище, интеграция и миграция" на ЕС, изпълняван съвместно с "Каритас" - София.
Позицията предполага  осъществяване на дейности, свързани с организиране и провеждане на събития, кампании, дарителски акции и цялостната работа по публичност и изграждане на позитивен имижд на организацията.

ОТГОВОРНОСТИ:
- изготвяне на план за информационна кампания насочена към българското общество и касаеща бежанците и търсещите закрила лица в България под формата на конспект от теми;
- подготовка и публикуване на материали на страницата на организацията и в социалните медии;
- следене и модериране на коментари във връзка с публикации в страницата и социалните мрежи;
- цялостно тематично-идейно оформление, изписване, публикуване на готовите материали;
- организиране и провеждане на срещи между хора от бежанската общност и представители на българското общество, на които ще се разискват както теми, специфични за бежанците (страни на произход, лична история и причини за напускане, традиции и култура), така и теми които са общовалидни за всички, независимо от произхода им (родителство, работа, семейство);
- изработване на подходящ надслов, подготовка и изпращане на покани към хора от приемащото общество и от бежанската общност;
- изработване на медиен лист и пресинформация за журналисти и покани за присъствие към журналисти;
- изготвяне на месечен отчет за извършените дейности;
- участие в ежеседмични административни срещи;
- представяне на организацията и проектните ѝ дейности на релевантните места;
- спазване на Етичния кодекс на организацията.

ИЗИСКВАНИЯ към кандидата:
- висше образование “бакалавър“/“магистър“ в областта на масовите комуникации, връзки с обществеността, журналистика или релевантна специалност;
- опит в писането на кратки публични материали на социално значими теми;
- опит в работата със социални медии.

ПРЕДЛАГАМЕ:
- срочен трудов договор на 8-часов работен ден;
- карта за градски транспорт;
- служебен телефон.

Как да КАНДИДАТСТВАТЕ:
Моля изпратете CV на адрес: office@crw-bg.org
СРОК за кандидатстване: 15 март
Телефон за връзка: 0878 136 321