Социална работа по време на пандемия

Публикувано от Dessi на Вт., 03/23/2021 - 12:49

В условията на все още съществуваща пандемия, нашите експерти продължават да предоставят консултации на граждани на трети страни в съответствие с въведените мерки. Интегрираният подход включва предоставяне на информация по особено актуални в момента здравни въпроси, достъп до медицински грижи, налични социални услуги и образователна система, както и насочване към организации за търсене на работа.
Дейностите са в рамките на проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, който се осъществява заедно с Каритас София, включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.


В периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г., Съветът на жените бежанки приема само спешни случаи за консултации в офиса и осигурява превод по телефона на арабски и фарси.