Методическа подкрепа в рамките на проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“

Публикувано от Dessi на Пет., 12/04/2020 - 10:58

✏️ Съвместната работа и партнирането на тесни специалисти в мултидисциплинарен екип е в основата на програмата за достъп до социални услуги на граждани на трети лица, изпълнявана от Съвета на жените бежанки в България.
„Методиката на работа е специфична, тъй като за да отговори на нуждите на целевите групи, за които е разработена, тя взема предвид културните специфики, индивидуалната история на клиентите и нашия социален контекст. Случаите се водят от социални работници, които са в екипи заедно с културни медиатори. Разширеният екип за директна работа включва психотерапевт и адвокат в подкрепа на клиентите, както и супервизор в подкрепа на екипа“, споделя Мариета Гечева, експерт Методическа подкрепа, която изготвя методическо ръководство.
Проектът „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“, се осъществява заедно с Каритас София и включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и интеграция в обществото.